"Am stat 13 în temniță pentru un popor de idioți". Petre Țuțea, filosof, (1902-1991)

sâmbătă, 3 iulie 2010

Garoul

Tuturor celor prezenţi şi viitori, salutare!
Grupa noastră nu e dintre cele mai mari. Suntem vreo treizeci de băieţi şi fete şi participăm la instructajul anual privind primul ajutor pe care trebuie să-l acordăm turiştilor în caz de accident. Instructajul ne este făcut chiar de către instructorul şcolii, un tip solid, adept declarat al umorului englezesc, ceea ce nu îl împiedică să fie un profesionist adevărat. După orele de predare au urmat într-o ordine firească orele de întrebări şi aplicaţii. Oricât de abil eşti, nu ai nicio şansă să scapi neîntrebat de instructor despre un aspect sau altul.
Iată, acum se prezintă cazul unui turist nefericit care, a căzut de pe o stâncă şi s-a tăiat la gât. Are hemoragie şi tu eşti singurul apt din grup să-l ajute.
- Ce faci? încheie instructorul întrebarea.
Omul îşi aruncă o privire peste clasă şi decide:
- Gina? Ia spune, ce faci?
Gina (care nu este blondă) se ridică prompt şi cu hotărârea pe care numai un răspuns de nota zece ţi-o poate da, glăsuieşte:
- Îi punem un garou la gât!
Cabanierul a fost nevoit să golească două sticle de oţet ca să ne trezească pe toţi din leşinul provocat de râs.
Să auzim de bine!

Un comentariu:

Comentează, comentează! Ceva tot trebuie să fie de comentat!