"Am stat 13 în temniță pentru un popor de idioți". Petre Țuțea, filosof, (1902-1991)

TERMENI ŞI CONDIŢII

Bun venit pe http://bloguldindrumultaberei.blogspot.com/! Blogul din Drumul Taberei poate fi accesat în conformitate cu condiţiile de mai jos. Dacă vizitaţi Blogul din Drumul Taberei, înseamnă că acceptaţi aceste condiţii. Vă rog să le citiţi cu atenţie.

COMUNICAREA ELECTRONICĂ
Când vizitaţi Blogul din Drumul Taberei sau îmi trimiteţi un e-mail, comunicaţi electronic cu mine şi acceptaţi ca să primiţi tot o comunicare electronică din partea mea. Voi comunica cu voi prin e-mail sau postând comentarii pe acest blog. Prin aceasta, acceptaţi ca toate înţelegerile, notele, comentariile sau alte comunicări să vă fie furnizate electronic, satisfăcând astfel toate cerinţele legale aferente unei comunicări scrise.

COPYRIGHT
Întreg conţinutul acestui blog, cum ar fi texte, grafice, logo-uri, butoane, icoane, imagini, clipuri audio sau video, programe software sau compilări de date sunt proprietatea Blogului din Drumul Taberei sau ale furnizorului respectivului conţinut şi sunt protejate de legile de copyright ale României şi internaţionale. Compilarea conţinutului acestui blog este proprietatea exclusivă a Blogului din Drumul Taberei şi este protejată de de legile de copyright ale României şi internaţionale. Toate aplicaţiile software de pe acest blog sunt proprietatea Blogului din Drumul Taberei sau ale furnizorilor acestor aplicaţii software şi sunt protejate de legile de copyright ale României şi internaţionale.

MĂRCI ÎNREGISTRATE
Toate mărcile înregistrate care apar pe paginile Blogului din Drumul Taberei sunt proprietatea titularilor lor şi nu pot fi corelate, asociate sau utilizate fără aprobarea proprietarilor acestora.

ACCESAREA BLOGULUI DIN DRUMUL TABEREI
Blogul din Drumul Taberei vă garantează un acces limitat privind citirea conţinutului şi nu pentru a descărca, modifica sau copia oricare parte a blogului, exceptând cele pentru care s-a obţinut aprobarea expresă a proprietarului acestui blog. Acest acord nu include orice comercializare a conţinutului acestui blog sau de utilizare a uneltelor sau aplicaţiilor software de extragere a datelor. Conţinutul acestui blog nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, decupat, vândut, re-vândut sau exploatat în oricare alt fel fără consimţământul expres al proprietarului Blogului din Drumul Taberei. Nu se acceptă niciun meta tag sau oricare alt "text ascuns" utilizând numele de Blogul din Drumul Taberei fără acordul explicit al proprietarului blogului. Blogul din Drumul Taberei vă garantează dreptul neexclusiv de a vă crea link-uri la oricare pagină a blogului atât timp cât link-ul nu transpune Blogul din Drumul Taberei în poziţii ofensatoare privind morala sau bunul simţ şi nici utilizarea lui în scopuri şovine sau rasiste. Nu puteţi utiliza imaginea sau logo-ul Blogului din Drumul Taberei în niciun scop fără acordul expres al proprietarului.

CONTUL TĂU
Dacă eşti abonat la publicarea articolelor de pe acest blog, eşti responsabil pentru menţinerea confidenţialităţii contului tău şi a parolei proprii precum şi pentru accesul restricţionat la calculatorul tău şi accepţi responsabilităţile ce îţi revin pentru toate activităţile apărute sub contul şi parola ta. Blogul din Drumul Taberei îşi rezervă dreptul ca să refuze publicarea comentariilor sau a notificărilor făcute de cititori, precum şi de a şterge, trunchia sau amâna publicarea lor.

COMENTARII, COMUNICĂRI ŞI ALTELE
Vizitatorii pot scrie şi trimite critici, comentarii, sugestii, idei, propuneri, întrebări sau alte informaţii, atât timp cât conţinutul lor nu este ilegal, nedemn, obscen, ameninţător, defăimător, atac la intimitatea personală sau la drepturile de proprietate intelectuală sau injurios referitor la terţi şi care nu conţin viruşi software, campanii politice, solicitări/anunţuri comerciale sau orice formă de "spam." Nu este permisă utilizarea de adrese false de e-mail, identităţi false de persoane sau alte forme de comunicare pasibile de crearea de confuzii. Blogul din Drumul Taberei îşi rezervă dreptul de a şterge fără a da o justificare comunicările cu acest conţinut.
Dacă aţi avut o comunicare acceptată spre publicare, inclusiv adrese de e-mail, aţi acceptat tacit dreptul perpetuu, irevocabil şi gratuit pentru Blogul din Drumul Taberei ca drept de sub-licenţă privind utilizarea, reproducerea, modificarea, adaptarea, publicarea, traducerea, distribuirea, crearea formelor derivate şi tipărirea ei prin orice mijloc de mass media, oriunde în lume. Totodată înseamnă că aţi acordat Blogului din Drumul Taberei dreptul de sub-licenţă de a folosi după cum crede de cuviinţă numele şi adresa de e-mail pe care le-aţi trimis odată cu conţinutul. Blogul din Drumul Taberei nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru orice fel de comentariu sau articol publicat, care a fost conceput, scris sau editat de terţe persoane, altele decât proprietarul blogului.

CONTRIBUŢII LA BLOGUL DIN DRUMUL TABEREI
În orice moment, Blogul din Drumul Taberei este deschis comunicării, acceptării şi publicării de idei, concepte, povestiri, articole sau comentarii venite din partea cititorilor. Vă rog citiţi cu atenţie condiţiile de publicare de pe această pagină, întrucât ele guvernează aceste contribuţii. Condiţiile specifice de publicare care pot însoţi contribuţiile voastre vor fi analizate şi acceptate după caz. În caz că nu aveţi nicio specificare, publicarea contribuţiilor voastre se va face conform regulilor Blogului din Drumul Taberei.
Prin trimterea contribuţiilor voastre, recunoaşteţi şi acceptaţi că: (a) contribuţiile voastre nu conţin date confidenţiale sau informaţii privind proprietatea; (b) Blogul din Drumul Taberei nu este obligat sub nicio formă să accepte condiţiile voastre; (c) Blogul din Drumul Taberei este împuternicit să refuze sau să publice conţinutul lor oriunde şi prin orice mijloace; (d) Blogul din Drumul Taberei poate avea în lucru sau gata de publicare ceva similar; (e) contribuţiile voastre devin automat proprietatea Blogului din Drumul Taberei fără nicio obligaţie faţă de voi; (f) nu sunteţi îndreptăţiţi la nicio compensaţie sau plată de niciun fel şi sub niciun motiv şi în nicio circumstanţă.

RECLAMAREA DREPTULUI DE COPYRIGHT
Blogul din Drumul Taberei respectă proprietatea intelectuală a celorlalţi. Dacă consideraţi că munca voastră a fost copiată într-un mod care lezează dreptul vostru la proprietate, vă rog să contactaţi proprietarul blogului pentru remedierea împreună şi de urgenţă a situaţiei, iar materialul indicat va fi scos în cel mai scurt timp din pagina blogului. Cu ocazia reclamării, vă rog să indicaţi: (a) numele, adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail; (b) descrierea lucrării a cărei drept de copyright consideraţi că a fost încălcat; c) adresa exactă a URL sau a oricărui indiciu privind poziţionarea materialului incriminat; (d) o declaraţie de bună credinţă privind autenticitatea materialului şi a autorului acestuia; (e) semnătura ta electronică sau scrisă sau a persoanei autorizate pentru contact. În aceeaşi măsură, vă rog să nu uitaţi că legea pedepseşte falsul în declaraţii.

OBLIGAŢII
Blogul din Drumul Taberei nu reprezintă şi nu garantează adevărul, acurateţea sau veridicitatea oricărui fel de material postat de terţi pe paginile acestui blog şi nici nu certifică părerile personale ale cititorilor exprimate cu diferite ocazii referitoare la conţinutul acestui blog. Vizitatorii sau cititorii acestui blog acceptă afilierea sau aderarea lor la ideile sau materialele publicate pe acest blog pe propriul lor risc. Orice conţinut publicat de cititorii Blogului din Drumul Taberei într-o arie de discuţii cu referire la acest blog, reprezintă punctul lor de vedere şi nicidecum pe cel al Blogului din Drumul Taberei.

LINK-URI EXTERNE
Blogul din Drumul Taberei conţine în mod uzual link-uri externe, aparţinând terţilor. Prin furnizarea link-urilor externe, Blogul din Drumul Taberei nu garantează, aprobă sau confirmă informaţiile conţinute pe respectivele pagini şi nici nu semnifică vreo asociere a Blogului din Drumul Taberei cu respectivele pagini sau produse conţinute sau prezentate.
Blogul din Drumul Taberei nu are nicio responsabilitate pentru informaţiile sau calitatea produselor prezentate pe paginile la care conduc link-urile externe. Vizitatorii Blogului din Drumul Taberei îşi asumă completa lor responsabilitate privind utilizarea link-urilor externe. Pentru orce problemă sau neînţelegere, vizitatorii se vor adresa direct administratorilor sau proprietarilor respectivelor site-uri.
Imaginile publicate pe Blogul din Drumul Taberei sub formă de fotografii sau clipuri preluate de pe diverse portaluri publice (You Tube, Trilulilu etc) nu se consideră ca fiind o publicare cu încălcarea drepturilor de autor întrucât au fost postate spre vizualizare publică pe respectivele portaluri de către persoane fizice sau chiar de către autorii respectivelor imagini fără specificarea acestor drepturi.

LEGEA APLICABILĂ
Prin vizitarea Blogului din Drumul Taberei aţi acceptat ca legile româneşti să guverneze orice dispută de orice fel care ar putea apărea între cititori şi proprietarul Blogului din Drumul Taberei.

DISPUTE
Orice dispută apărută în vreun fel între cititori şi proprietarul Blogului din Drumul Taberei privind materialele publicate se va supune unui arbitraj confidenţial în oraşul Bucureşti, exceptând situaţia când proprietarul Blogului din Drumul Taberei consideră că judecarea violării dreptului său la proprietate intelectuală este necesar să se supună altei jurisdicţii.

POLITICA BLOGULUI, MODIFICĂRI
Vă rog să citiţi cu atenţie politica Blogului din Drumul Taberei. Proprietarul Blogului din Drumul Taberei îşi rezervă dreptul de a efectua oricând schimbări în paginile blogului sau în politica acestuia. Continuarea accesării acestui blog presupune acceptarea irevocabilă a acestor modificări. Orice modificare a unei condiţii nu presupune modificarea automată a tuturor celorlalte.