"Am stat 13 în temniță pentru un popor de idioți". Petre Țuțea, filosof, (1902-1991)

luni, 27 septembrie 2010

Ce tip de temperament aveţi? (3)

TestTuturor celor prezenţi şi viitori, salutare!
Temperamentul FLEGMATIC
P. Grieger îl numeşte impenetrabil din cauza foarte reţinutei exteriorizări a vreunei emoţii. Realitatea este (aşa cum adesea emotivii nu sunt în stare să înţeleagă) că permanenta stăpânire de sine, care vă caracterizează, poate ascunde ca la oricare alt om o mare varietate de trăiri şi imbolduri. Ceea ce contrariază în autocontrolul dumneavoastră este originea sa gândită şi voită. Echilibrul, răbdarea, voinţa, meditaţia, care sunt în general calităţile temperamentului dumneavoastră, au reprezentanţi remarcabili ca: Charles Darwin, Pierre Curie, George Washington, Berthelot, Lavoisier, Franklin sau Kant.
Autoreconstrucţia logică şi voluntară pe care v-o atribuie psihologia maschează adesea o emotivitate destul de puternică. Mulţi flegmatici se apropie de pasionaţi sau sunt pasionaţi care au reuşit să-şi impună un puternic autocontrol. Datorită acestei obiectivităţi, temperamentul dumneavoastră refuză să vă determine să vă angajaţi în vreo acţiune înainte de a fi avut suficient timp să observe şi să aprecieze prudent şi distant. De aici, o serie de ocazii în care “pierdeţi trenul” - la figurat desigur, niciodată la propriu.
Pentru dumneavoastră totul se traduce în probleme care trebuie cântărite şi rezolvate pe baza unor reguli şi legi generale. Din cauza economiei de mijloace, păreţi adesea mai puţin activi, iar unii vă pot considera chiar leneşi, ceea ce nu este cazul.
Temperamentul dumneavoastră se caracterizează şi prin timpuria aparenţă adultă. Despre Lavoisier un biograf remarca: “la douăzeci de ani era un bărbat în toată firea, n-a avut tinereţe”. În copilărie este probabil că aţi fost liniştit şi serios, nici entuziast, dar nici negativist, de obicei atent, ascultător, adaptabil la un colectiv, dar puţin comunicativ. Este interesantă tendinţa pe care o aveţi, de a vă elimina din comportare orice nu ar avea vreun scop sau explicaţie.
Aproape puteţi fi recunoscut de oricine după formula preferată: “Este logic” sau “Nu este logic”.
Temperamentul AMORF
Slăbiciunea temperamentului dumneavoastră se manifestă pregnant în situaţiile critice. Altfel reprezentanţii acestui temperament nu se divulgă şi se recomandă mai degrabă prin ceea ce au pregnant: mobilitate şi echilibrare.
În condiţii de lucru neprimejdioase, nealarmante, cei cu temperamentul amorf acţionează normal şi chiar dovedesc răbdare, spirit de analiză detaliată, conştiinciozitate.
Revenind la temperamentul dumneavoastră, trebuie să-l diferenţiem de cel melancolic prin plasticitatea sa mare şi prin legătura directă cu realitatea imediată. De aici şi constatarea că viaţa dumneavoastră depinde în cea mai mare măsură de mediul în care trăiţi, de educaţie, şcoală, locul de muncă. Potrivit părerii lui Scheldon, sunteţi prin excelenţă omul pe care îl defineşte şi îl determină meseria pe care o are.
Reprezentanţii temperamentului amorf se pot remarca prin rezultatele excelente atunci când îşi descoperă şi folosesc vreo aptitudine specială. Este cazul fabulistului La Fontaine sau al celebrului actor Alec Guiness. De altfel, mulţi actori aparţin acestui tip de temperament datorită plasticităţii şi rezonanţei lor înnăscute.
Principala resursă prin care vă puteţi depăşi inhibiţiile este inteligenţa. Problema este să puneţi în aplicare concluziile juste la care ajungeţi. La temperamentul dumneavoastră trebuie precizat mai mult ca oriunde, caracterul lui psihic. Mulţi cred că un temperament slab înseamnă neapărat un fizic plăpând şi o apariţie palidă.
Nimic mai greşit. Această caracteristică a temperamentului dumneavoastră se referă nu atât la resurse cât la economia de energie, deoarece nu sunteţi lipsit de robusteţe, de forţă şi rezistenţă fizică, capabil fiind de numeroase rezultate sportive. De altfel, mulţi amorfi îşi aleg ocupaţia de profesor de sport, căci sunt asemănaţi cu un motor care demarează lent şi are nevoie de mult carburant şi scântei puternice.
Accentuăm: căutaţi aceste scântei la cei din jur. Căutaţi profesiuni în care impulsul spre activitate să vină de la alţii, fie prin organizare disciplinată, cum este armata, fie prin contactul cu un public permanent şi variat care să vă ceară să acţionaţi, cum sunt actorii şi profesorii.
Sociabil, conciliant (poate superficial), vă va fi uşor să vă adaptaţi. Probabil că marea confruntare pe care trebuie să o aveţi pentru a realiza ceva în viaţă va fi împotriva celui mai mare duşman pe care îl aveţi - comoditatea.
Temperamentul MELANCOLIC
Nonemotiv, inactiv, interiorizat şi având tendinţe să amâne totul, melancolicul se hotărăşte greu să acţioneze. Ca şi temperamentul nonşalant, temperamentul dumneavoastră a fost multă vreme neglijat şi greşit înţeles de caracterologi.
Este de remarcat că temperamentul dumneavoastră este opus simetric celui coleric. Lipsit de multe dintre calităţile acestuia, melancolicul are în schimb altele. Trebuie să vă spunem că pentru temperamentul dumneavoastră este mai mult ca oriunde adevărată constatarea că nu există trăsături psihologice înnăscute bune sau rele prin sine, ci orice trăsătură devine utilă, valoroasă sau dăunătoare în funcţie de educaţia şi autoeducaţia responsabilă.
Să menţionăm câteva aspecte negative ale temperamentului dumneavoastră. În primul rând tendinţa de a se strecura neobservat, de a se confunda cu decorul. Apoi, caracterul ascuns, închis, care de multe ori este cauza lipsei de înţelegere a celor din jur. Un al treilea dezavantaj pe care mulţi psihologi îl consideră principal este înclinaţia spre o reverie neconstructivă, care se rupe de realitate.
Totuşi aceste scăderi îşi găsesc antidotul în acelaşi mare catalizator al valorii umane care este de fapt pentru toţi oamenii, indiferent de orice clasificare temperamentală, inteligenţa, participarea socială şi munca.
Să auzim de bine!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentează, comentează! Ceva tot trebuie să fie de comentat!